Na Filozofskome fakultetu može se studirati jednopredmetno ili dvopredmetno. Neki studiji studiraju se isključivo jednopredmetno, neki isključivo dvopredmetno, dok se određeni mogu studirati i jednopredmetno i dvopredmetno.

Pri upisu student biraj jedan od tri načina studiranja:

Redoviti studij

Namijenjen je polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji po toj osnovi ostvaruju određena prava (zdravstveno osiguranje, smještaj u domu, subvencionirana prehrana, povlastice u prijevozu, rad preko studentskog servisa i sl.).

Izvanredni studij

Namijenjen je prvotno polaznicima koji su u radnom odnosu, ili zbog nekih drugih razloga žele studirati po posebnom režimu i sami snose troškove studija (promjena zanimanja, doškolovanje, stjecanje zvanja profesora i sl.). Izvanredni studij ne postoji na odjelima koji u svojoj kombinaciji imaju strane jezike, arheologiju, povijest umjetnosti, te na studijima psihologije i logopedije.

Redoviti studij uz plaćanje

To je studij na kojem se izlazi  u susret studentima za koje društvena zajednica nije izdvojila participaciju te sami snose troškove svoga studiranja. Oni također imaju određena prava kao i studenti u redovitom statusu (zdravstveno osiguranje, smještaj u domu, subvencionirana prehrana, povlastice u prijevozu, rad preko studentskog servisa i sl.). 

Jednopredmetni studij nudi više kompetencija vezanih za studij koji se upiše te dublje izučavanje određenih dijelova struke.

Studenti koji upišu dvopredmetni studij stječu kompetencije iz obje struke koje upišu, ali ne u istome opsegu kao jednopredmetni studenti. No, prednost im je mogućnost zaposlenja u dvjema strukama nakon završetka studija.

Dvopredmetni studij organiziran je tako da pola obveza student ima na jednome, a pola na drugome studiju.

Jednopredmetni studijski programi

Dvopredmetni studijski programi

Engleski jezik i književnost

Arheologija

Hrvatski jezik i književnost

Engleski jezik i književnost

Informacijske znanosti

Filozofija

Logopedija

Hrvatski jezik i književnost

Novinarstvo
Informacijske znanosti
Njemački jezik i književnost
Latinski jezik i rimska književnost

Odnosi s javnošću

Novinarstvo
Politologija
Njemački jezik i književnost
Psihologija
Povijest
Sigurnosne i međunarodne studije
Povijest umjetnosti
Socijalni rad
Talijanski jezik i književnost

Svi dvopredmetni studiji nastavničkih smjerova mogu se međusobno kombinirati.