Pitaj Sokrata!

Sokrat je bio antički filozof poznat po svojoj mudrosti, a posebno je ostala upamćena njegova spremnost da prizna kada nešto ne zna, iz čega slijedi i njegova glasovita uzrečica “Znam da ništa ne znam”. Stoga i Vi, bez ustručavanja, postavite Sokratu pitanje, zasigurno će Vam pomoći da dođete do željenog odgovora vrlo brzo.PITAJ SOKRATA

Sokrat je bio antički filozof poznat po svojoj mudrosti, a posebno je ostala upamćena njegova spremnost da prizna kada nešto ne zna, iz čega slijedi i njegova glasovita uzrečica “Znam da ništa ne znam”.

Stoga i Vi, bez ustručavanja, postavite Sokratu pitanje, zasigurno će Vam pomoći da dođete do željenog odgovora vrlo brzo.
Sokrat je dosad odgovorio

Jesu li diplome Filozofskog fakulteta priznate u Republici Hrvatskoj?

Budući da je Agencija za znanosti i visoko obrazovanje Republike Hrvatske obavila reakreditaciju Sveučilišta u Mostaru, sve diplome Filozofskog fakulteta priznate su u Republici Hrvatskoj.

Uključuju li studiji na Filozofskom fakultetu i praktični rad u struci?

Na Filozofskom fakultetu svi studiji imaju osiguran praktični rad u struci, dakako ovisno o posebnostima studija. Tako primjerice studenti novinarstva obavljaju praktični dio rada u Medijskome centru, studenti logopedije u bolnicama, domovima zdravlja i drugim specijaliziran ustanovama, studenti nastavničkih studija u školama.

Koje su izvannastavne aktivnosti dostupne studentima za vrijeme studija?

Za vrijeme studija studenti se mogu okušati u brojnim izvannastavnim aktivnostima. Mogu sudjelovati u radu studentskih udruga, uključiti se u sveučilišni teatar, uređivati studentsko glasilo ili pokrenuti neku novu aktivnost za koju budu zainteresirani. Zajednica Filozofskog fakulteta njeguje uključenost, kreativnost i inovativnost.

Mogu li studenti za vrijeme studija otići na razmjenu na neko drugo sveučilište?

Studentima Filozofskog fakulteta za vrijeme studiranja dostupno je više od 50 stranih visokih učilišta na koja mogu otići na razmjenu. Važno je istaknuti da su svi troškovi odlaska na razmjenu pokriveni, uključujući putovanje, smještaj i džeparac.Sokrat je dosad odgovorio

Što ako se prijavim za dvopredmetni studij, a jedan od dva prijavljena studija se ne pokrene?

Ako se neki od prijavljenih dvopredmetnih studija ne pokrene, moguće je upisati neki drugi dvopredmetni studij na kojem je ostalo slobodnih mjesta.

Ako se pri upisu vrjednuju ocjene iz hrvatskoga jezika, gubim li bodove ako nisam imao/la hrvatski jezik tijekom školovanja?

Ako tijekom školovanja niste imali hrvatski jezik, umjesto njega boduje se materinski jezik koji ste slušali po nastavnom planu i programu škole koju ste pohađali.

Zanima me što trebam napraviti ako u trenutku prijave ne mogu priložiti potrebnu dokumentaciju zbog kasnijega datuma mature ili državne mature?

Ako pri prijavi niste u mogućnosti priložiti svu dokumentaciju, prilažete onu dokumentaciju koju posjedujete, a ostalu dostavljate naknadno.

Jesu li diplome Filozofskoga fakulteta priznate u Republici Hrvatskoj?

Budući da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske obavila reakreditaciju Sveučilišta u Mostaru, sve diplome Filozofskoga fakulteta priznate su u Republici Hrvatskoj.

Uključuju li studiji na Filozofskome fakultetu i praktični rad u struci?

Na Filozofskome fakultetu svi studiji imaju osiguran praktični rad u struci, dakako ovisno o posebnostima studija. Tako, primjerice, studenti novinarstva obavljaju praktični dio rada u Medijskome centru, studenti logopedije u bolnicama, domovima zdravlja i drugim specijaliziranim ustanovama, a studenti nastavničkih studija u školama.

Koje su izvannastavne aktivnosti dostupne studentima za vrijeme studija?

Za vrijeme studija studenti se mogu okušati u brojnim izvannastavnim aktivnostima. Mogu sudjelovati u radu studentskih udruga, uključiti se u Sveučilišni teatar, uređivati studentsko glasilo ili pokrenuti neku novu aktivnost za koju budu zainteresirani. Zajednica Filozofskoga fakulteta njeguje uključenost, kreativnost i inovativnost.

Mogu li studenti za vrijeme studija otići na razmjenu na neko drugo sveučilište?

Studentima Filozofskoga fakulteta za vrijeme studiranja dostupno je više od 50 stranih visokih učilišta na koja mogu otići na razmjenu. Važno je istaknuti da su pokriveni svi troškovi odlaska na razmjenu, uključujući putovanje, smještaj i džeparac.