Razredbeni postupak za ak. 2021./2022. godinu

Razredbeni postupak za akademsku 2021./2022. godinu na Filozofskom fakultetu bit će proveden na sljedeći način.

 • Na Studiju logopedije radi se eliminacijski intervju za utvrđivanje predispozicije za studij, a kandidati kod kojih ne postoji jezična, glasovna i govorna kontraindikacija mogu pristupiti prijamnom ispitu koji se sastoji od testa iz hrvatskog jezika, psihologije i biologije.
 • Na drugim studijima provjera znanja će se vršiti samo ako ima zainteresiranih kandidata za upis u statusu redovitih studenata za koje sredstva osigurava Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa.
 • Za kandidate koji se žele upisati u statusu Redovito uz plaćanje i statusu Izvanredno upis će se vršiti na temelju općeg uspjeha iz srednje škole i prosjeka ocjena iz relevantnih predmeta.

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak za upis na sveučilišne preddiplomske studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru primaju se od 28. lipnja do 10. srpnja 2021.

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:

   1. preko online platforme https://upisi.ff.sum.ba uz naknadno dostavljanje originalne dokumentacije
   2. poštom na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina uz ispunjavanje sljedećeg prijavnog obrasca
   1. osobno na Fakultet (čitaonica Filozofskog fakulteta, u vremenu između 9 i 14 sati).

U svrhu prijave za razredbeni postupak studenti trebaju dostaviti:

   1. rodni list
   2. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti nostrifikaciju svjedodžbi. Postupak nostrifikacije obrazovne isprave provodi se u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona sa sjedištem u ulici Stjepana Radića 3/III u Mostaru (zgrada bivšega Đačkog doma).

Kontakt-telefon: 036/334-400, fax: 036/316-792, e-adresa: monkshnk@tel.net.ba.

Prijava je moguća bez prilaganja rješenja o nostrifikaciji ako se vrši preko online platforme https://upisi.ff.sum.ba ili šalje poštom. U tome slučaju rješenje se prilaže prilikom upisa.

   1. potvrdu o prebivalištu
   2. dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka u iznosu od 50,00 KM.

Uplata se vrši na žiroračun Filozofskoga fakulteta 3381302271315826 UniCredit Bank d. d. Mostar.

Za uplate iz inozemstva*:

Pay to: UniCredit Bank d. d. Mostar

Kardinala Stepinca b. b., Bosnia and Herzegovina

Beneficiary: Sveučilište u Mostaru

UJ Filozofski fakultet

Matice hrvatske b. b., Mostar, Bosnia und Herzegovina

IBAN: BA39 3381 3048 3209 1576

S.W.I.F.T. UNCRBA22

ID: 4227088130137

* Troškove transakcije snosi platitelj.


RASPORED ODRŽAVANJA RAZREDBENIH ISPITA

Studij

Vrijeme

Mjesto
Studij logopedije

12. srpnja, 8:30 h - 12:00 h (interview)
13. srpnja, 8:30 h (razredbeni ispit)

Učionice 24, 25, 26, 27
Amfiteatri Sokrat, V. Klaić, AB Šimić, G. Jurkić

Studij psihologije

12. srpnja, 8:30 h

Amfiteatri AB Šimić i V. Klaić

Studij informacijskih znanosti (jednopredmetni i dvopredmetni)

12. srpnja, 8:30 h

Amfiteatar Sokrat, učionica 2-2

Studij politologije

12. srpnja, 10:00 h

Amfiteatar G. Jurkić

Studij novinarstva (jednopredmetni i dvopredmetni)

12. srpnja, 10:00 h

Učionica 23

Studij odnosa s javnošću

12. srpnja, 11:30 h

Amfiteatar AB Šimić

Studij filozofije

12. srpnja, 11:30 h

Učionica 31

Studij povijesti

12. srpnja, 13:00 h

Učionica 22

Studij ruskog jezika i književnosti

12. srpnja, 14:30 h

Učionica 30

Studij arheologije (jednopredmetni i dvopredmetni)

12. srpnja, 16:00 h

Učionica 29

Studij komparativne književnosti

12. srpnja, 17:30 h

Učionica 30

Studij njemačkog jezika i književnosti (jednopredmetni i dvopredmetni)

13. srpnja, 8:30 h

Učionica 28

Studij engleskog jezika i književnosti (jednopredmetni i dvopredmetni)

13. srpnja, 10:00 h (razredbeni ispit)

Amfiteatri Sokrat i AB Šimić

Studij socijalnog rada

13. srpnja, 10:00 h

Učionica 27

Studij hrvatskog jezika i književnosti (jednopredmetni i dvopredmetni)

13. srpnja, 11:30 h

Učionica 22

Studij talijanskog jezika i književnosti

13. srpnja, 13:00 h

Amfiteatar AB Šimić

Studij povijesti umjetnosti

13. srpnja, 14:30 h

Učionica 26

Studij latinskog jezika i rimske književnosti

13. srpnja, 16:00 h

Učionica 31

Važno! Svaki pristupnik za vrijeme održavanja razredbenog ispita mora imati osobni dokument sa slikom. Mjesto održavanja razredbenih ispita može se promijeniti ovisno o broju prijavljenih kandidata, o čemu će na vrijeme biti postavljena obavijest na mrežnoj stranici fakulteta.


UPISNE KVOTE ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Studiji

Redoviti
Redoviti uz pl.

Izvanredni

Strani studenti: redoviti uz plaćanje

Strani studenti: izvanredni

Ukupno

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetno)

1

5

2

1

1

10

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetno)

1

5

2

1

1

10

Engleski jezik i književnost (jednopredmetno)

3

33

-

4

-

40

Engleski jezik i književnost (dvopredmetno)

3

33

-

4

-


40


Njemački jezik i književnost (jednopredmetno)


1


12


-


2


-


15


Njemački jezik i književnost (dvopredmetno)


1


12


-


2


-


15


Ruski jezik i književnost (dvopredmetno)

1


17


-


2


-


20


Talijanski jezik i književnost (dvopredmetno)

1


17

-


2


-


20


Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetno)

1


3


-


1


-


5


Komparativna književnost (dvopredmetno)

1


5


2


1


1


10


Filozofija (dvopredmetno)

1


5


2


1


1


10


Povijest (dvopredmetno)

2


16


9


2


1


30


Povijest umjetnosti (dvopredmetno)

1


12


-

2


-


15


Arheologija (jednopredmetno)

1

3


-


1


-


5


Arheologija (dvopredmetno)


1


8


-


1


-


10


Psihologija (jednopredmetno)

5


49


-


6


-


60


Novinarstvo (jednopredmetno)


1


12


5


1


1


20


Novinarstvo (dvopredmetno)

1


5


2


1


1


10


Socijalni rad (jednopredmetno)

5


30


19


3


3


60


Politologija (jednopredmetno)

1


8


4


1


1


15


Informacijske znanosti (jednopredmetno)

6


35


22


4


3


70


Informacijske znanosti (dvopredmetno)


1


12


5


1


1


20


Odnosi s javnošću (jednopredmetno)


4


25


16


3


2


50


Logopedija (jednopredmento)

4


41


-


5


-


50


UKUPNO


48


403


90


52


17


610

UPISI

Upisi u I. godinu studija u prvome upisnom roku provodit će se od 12. do 24. srpnja 2021. godine. Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku.

Pristupnici koji ne izvrše upis u tome vremenu, gube pravo upisa.

PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI:

   1. upisni materijal
   2. dvije fotografije (format 4X6)
   3. originalne dokumente (ako ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)
   4. dokaz o uplaćenim troškovima upisa na žiroračun Fakulteta 3381302271315826 UniCredit Bank d. d. Mostar
   5. dokaz o uplati od 10 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
   6. potvrda o prijavljenome boravku za strane državljane (izvaditi u Službi za poslove sa strancima, adresa: Kneza Višeslava b. b., zgrada Orca).

NAČIN STUDIRANJA I CIJENE STUDIJA

Redoviti studij (cijena studija je 200 KM po semestru, odnosno 400 KM za ak. godinu)

Redoviti studij uz plaćanje (cijena studija je 750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu; Studij logopedije 1000 KM po semestru, 2000 KM za akademsku godinu)

Izvanredni (cijena studija je 750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu)

Napomena: Ako se jedan od dvopredmetnih studija upisuje redovito, a drugi redovito uz plaćanje, tada se po semestru plaća 475 KM, odnosno 950 KM za ak. godinu (200 za redoviti studij i 750 za redoviti uz plaćanje).

Studij

Relevantni predmeti iz srednje škole

Arheologija

Povijest, latinski jezik, povijest umjetnosti

Engleski jezik i književnost

Engleski jezik

Filozofija

Sociologija, logika, filozofija

Hrvatski jezik i književnost

Hrvatski jezik

Informacijske znanosti
Informatika, hrvatski jezik
Komparativna književnost

Hrvatski jezik

Latinski jezik i rimska književnost

Latinski jezik

Logopedija

Hrvatski jezik, psihologija, biologija

Novinarstvo

Hrvatski jezik, povijest, strani jezik

Njemački jezik i književnost

Njemački jezik

Odnosi s javnošću

Hrvatski jezik, informatika, strani jezik

Politologija

Hrvatski jezik, povijest, strani jezik

Povijest
Povijest
Povijest umjetnosti

Povijest, latinski jezik, povijest umjetnosti

Psihologija

Matematika, fizika, biologija, psihologija, hrvatski jezik

Ruski jezik i književnost

Hrvatski jezik, strani jezik

Socijalni rad

Hrvatski jezik, sociologija, psihologija

Talijanski jezik i književnost

Hrvatski jezik, strani jezik