Upisi na sve studije Filozofskog fakulteta vršit će se online. Studenti će na ovim mrežnim stranicama moći pronaći sve potrebne informacije vezane za proceduru upisa i potrebnu dokumentaciju. Pravo upisa na studij imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju srednju školu. Strani državljani moraju prije upisa nostrificirati svoje svjedodžbe iz srednjih škola u nadležnome ministarstvu. U  svrhu prijave za razredbeni postupak studenti će trebati dostaviti:

1. rodni list
2. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature
3. potvrdu o prebivalištu
4. kopija osobne iskaznice ili putovnice
5. dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka

Svi dokumenti učitavaju se u pdf-u , a studenti su dužni naknadno dostaviti i originale.

Uz dostavljene dokumente studenti trebaju popuniti i predviđeni online obrazac.

Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskoga fakulteta, razredbeni postupak za akademsku 2020./2021. godinu zbog pandemije COVID-19 provest će se na temelju vrjednovanja uspjeha u srednjoj školi.

Uspjeh u srednjoj školi utvrđuje se tako da se prosjek općeg uspjeha iz prvog, drugog, trećeg, četvrtog razreda i ocjena mature množi  koeficijentom deset (najveći broj bodova koji se može ostvariti je 250), a prosjek predmeta koji su relevantni za nastavak obrazovanja množi se koeficijentom koji se dobije dijeljenjem broja 30 ukupnim brojem važnih predmeta (najveći broj bodova koji se može ostvariti je 150).

Za kandidate koji se prijave na razredbeni postupak za Studij logopedije preliminarni intervju održat će se putem videokonferencijskih aplikacija.

Pravo upisa ostvaruju pristupnici koji su svojim rezultatom u razredbenome postupku izborili prvenstvo unutar broja pristupnika određena upisnim kvotama.

Pristupnici koji su izborili prvenstvo upisa unutar broja određena upisnim kvotama, a imaju jednak zbroj bodova, uzimat će se u obzir ocjene iz svih četiriju razreda iz predmeta koji se vrjednuju na prijavljenom studiju. Ako i na taj način kandidati ostvare isti broj bodova, bit će biti pozvani na dodatni dio razredbenoga postupka.

   Studij Relevantni predmeti iz srednje škole
Arheologija Povijest, latinski jezik i povijest umjetnosti
Engleski jezik i književnost Engleski jezik
Filozofija Sociologija, logika i filozofija
Hrvatski jezik i književnost Hrvatski jezik
Informacijske znanosti Informatika i hrvatski jezik
Komparativna književnost Hrvatski jezik
Latinski jezik i rimska književnost Latinski jezik
Logopedija Hrvatski jezik, psihologija i biologija
Novinarstvo Hrvatski jezik, povijest i strani jezik
Njemački jezik i književnost Njemački jezik
Odnosi s javnošću Hrvatski jezik i informatika i strani jezik
Politologija Hrvatski jezik, povijest i strani jezik
Povijest Povijest
Povijest umjetnosti Povijest, latinski jezik i povijest umjetnosti
Psihologija Matematika, fizika, biologija, psihologija i hrvatski jezik
Ruski jezik i književnosti Hrvatski jezik i strani jezik
Socijalni rad Hrvatski jezik, sociologija i psihologija
Talijanski jezik i književnost Hrvatski jezik i strani jezik